Valgomater og partiguider

Valgomater kan egne seg godt for eksempel i:

  • én-til-én samtaler om demokrati og politikk
  • i gruppearbeid med brukerne når:
    • de skal velge partiet eller partier de er mest enig i politiske saker (evt. med veiledning/tilrettelegging) — eller minst enig i
    • debattere med hverandre om politiske saker (evt. med veiledning/tilrettelegging)
  • i en pandemitid som COVID-19 som verktøy for å jobbe alene med politikk og demokrati (evt. med veiledning/tilrettelegging)

Alle tre punkter over krever ulik tilrettelegging.
Som støtteperson, husk alltid å tilrettelegge parti- og valgstoffet så objektivt som mulig.
Du skal unngå politisk påvirkning ut fra dine egne politiske synspunkter og preferanser.

Valgomater stortingsvalget 2021

Aftenpostens valgomat 2021

Barnas valgomat 2021 fra Redd Barna

Dagbladets valgomat 2021

Kirkens Nødhjelps valgomat 2021

NRKs valgomat 2021og NRKs partiguide

VGs valgomat

Start